top of page
Image by Milk-Tea

FÖREBYGG ALLERGIER PÅ ARBETSPLATSEN

Visste du att cirka 20 % av befolkningen lider av allergisk rinit? Några av dina anställda kan vara bland dessa, förutom de som har allergier mot mat och andra ämnen. Därför bör du som företagsägare eller chef vidta åtgärder för att förhindra kontorsallergier. Nedan finns några enkla tips för att hantera allergier på arbetsplatsen.

TIPS 1 HÅLL ARBETSPLATSEN REN Det är många som missar jobbet på grund av allergier som ofta utlöses av dålig luftkvalitet. För att minska förekomsten av allergier på jobbet bör du därför arbeta för att förbättra renheten i inomhusluften. Nedan är några av de bästa sakerna du kan göra:

  • Rengöring. Regelbunden städning är ett måste. Daglig dammsugning och desinficering är särskilt viktigt, särskilt för livliga kontor, samt tömning av sop- och återvinningskärl så fort de är fulla. Om det behövs, anlita en pålitlig städfirma för att göra din kontorsstädning med extra omsorg.


  • VVS-underhåll. Det är också viktigt att hålla dina VVS-system i gott skick. Låt dem inspekteras, servas och rengöras regelbundet för att förhindra att damm ansamlas i ventilerna. Du bör också se till att luftflödet inte blockeras så att den rena luften kan cirkulera bättre runt ditt kontor.


  • Placera några plantor runt om i kontoret. Inomhusväxter kan också hjälpa till att hantera allergier på arbetsplatsen. Förutom att absorbera koldioxid och producera syre kan växter också öka produktiviteten, förbättra humöret och öka mentalt välbefinnande. Kort sagt, inomhusväxter är bra för den allmänna hälsan på arbetsplatsen.


TIPS 2 TA REDA PÅ VILKA ANSTÄLLDA SOM HAR ALLERGIER Genom den enkla saken som att fråga dina anställda om deras allergier kommer du långt för att förebygga allergier. Andra anställda kan också vara mer medvetna om sina handlingar för att inte utlösa sina kollegors allergier av misstag. Att vara medveten om dina anställda med allergier är också en viktig komponent för att förebygga diskriminering på jobbet. Många allergier är lätta att förebygga. När du väl är medveten om de som är känsliga för vissa allergener kan du vidta mer proaktiva åtgärder för att skapa en allergifri arbetsplats.

TIPS 3 MINSKA ALLERGENER & SKYDDA ER MOT DEM Några av de vanligaste orsakerna till allergier inkluderar följande:

  • Damm och dammkvalster

  • Pollen

  • Mögel

  • Djurhår (mjäll)

  • Latex

  • Vissa sorters mat

Försök att så långt det går minimera dessa allergener på arbetsplatsen. Djurhår är relativt enkelt att hantera genom införa djurfria regler. Du kanske också vill placera husdjursägare längre bort från anställda som har allergier. För säsongsbetonade allergener som pollen är god ventilation nyckeln. Som nämnts tidigare, se till att dina värme- och luftkonditioneringssystem underhålls ordentligt och regelbundet. Överväg att investera i luftfiltreringsanordningar också. Slutligen är det en bra idé att investera i rengöringsprodukter som inte innehåller VOC eller flyktiga organiska föreningar. Dessa ämnen kan irritera lungorna, utlösa allergier och till och med orsaka allvarliga luftvägssjukdomar. Om du har anlitat ett städföretag, kontrollera vilken typ av rengöringsprodukter de använder och be dem välja dem utan VOC.


TIPS 4 INSTALLERA EN LUFTRENARE MED HEPA FILTER En HEPA luftrenare är en värdefull apparat för att förhindra allergier på jobbet. HEPA står för högeffektiv partikelluft. Denna luftrenare är gjord av tunna glasfibrer som kan fånga in vanliga luftburna allergener som damm, dammkvalster och deras ägg, pollen och mjäll. HEPA luftrenare kan också fånga upp tobaksrök. Det som är bra med att ha en HEPA-luftrenare på kontoret är att den gynnar alla. Det kan förbättra luftkvaliteten avsevärt, vilket kan förbättra hälsan och välbefinnandet för alla på ditt kontor. (Se bara till att du får rätt storlek för att få alla fördelar.)

TIPS 5 ALLERGILÄKEMEDEL PÅ KONTORET Ibland händer olyckor oavsett hur mycket du försöker förhindra det. I det här fallet är det bäst att vara förberedd. Ha ett lager av mediciner redo för att göra det lättare att hantera allergier på arbetsplatsen.

Comentários


bottom of page