top of page
Image by Milk-Tea

KONSUMENTVERKETVAD GÄLLER FÖR DIG SOM KUND

ÅNGRA KÖP AV STÄDTJÄNST Om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar. Det betyder att du inom 14 dagar kan ångra beställningen och att du inte behöver betala för tjänsten. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten. Har du beställt tjänsten på plats hos städfirman i deras lokaler så har du ingen lagstadgad ångerrätt. Om du kan bevisa att du har ångrat beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala något. Det gäller under förutsättning att du från början beställde tjänsten på distans, till exempel på nätet. Får du en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den. Det gör du i så fall skriftligen, till exempel genom att skriva ett mejl till städfirman. Förklara tydligt att du inte tänker betala samt varför du inte tänker betala. Enligt lag kan du avbeställa en städtjänst innan den har blivit slutförd. När du avbeställer har städfirman rätt till ersättning om de kan bevisa att de har fått kostnader på grund av din avbeställning. Det kan till exempel handla om att städfirman har tackat nej till annat arbete eftersom de har bokat in att städa hos dig, och därmed förlorar arbetsinkomst. Det kan stå i ert avtal att ett bestämt belopp ska betalas till städfirman vid en eventuell avbeställning. I så fall gäller det beloppet, förutsatt att det är ett skäligt belopp. Tänk på att alltid avbeställa tjänsten skriftligen, till exempel genom att skriva ett mejl till städfirman. På så sätt kan du bevisa i efterhand att du faktiskt har gjort en avbeställning samt när du har gjort den. TÄNK PÅ DET HÄR

  • Om du vill utnyttja ångerrätten bör du informera städfirman om det skriftligen.

  • Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du har beställt tjänsten.

  • Det är bara om du har beställt städtjänsten på distans, exempelvis på nätet eller över telefon, som ångerrätten gäller. Har du gått in på städfirmans kontor och gjort beställningen så har du ingen ångerrätt.

  • Du kan avbeställa städtjänsten innan den har blivit slutförd. Städfirman har rätt till ersättning om den har fått kostnader, som går att bevisa, på grund av din avbeställning.


OM STÄDFIRMAN INTE ÄR KLAR I RÄTT TID Om städfirman inte städar klart inom den tid ni kommit överens om eller dyker upp försent så kallas det för dröjsmål. Du kan ha rätt till ersättning för de kostnader som dröjsmålet har orsakat dig. Vad kan jag kräva av en städfirma? Om städfirman inte dyker upp i tid eller blir klar med arbetet inom den tid som ni hade kommit överens om är städfirman i dröjsmål. Du kan i första hand kräva att arbetet görs klart så snart som möjligt. Om städfirman inte har möjlighet att slutföra arbetet i tid kan du anlita någon annan städfirma för att bli klar med städningen. Har du redan betalat till den första städfirman ska den i så fall ersätta dig för kostanden du får när du måste anlita någon ny. Om du har fått några andra kostnader till följd av förseningen, kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna. Du måste då kunna visa kvitton eller liknande för de kostnader du har fått. Kostnaderna måste också ha en direkt koppling till städfirmans dröjsmål. Det ska alltså vara kostnader som du har fått nu och som du inte skulle ha haft om städfirman blivit klar i tid. Det går inte att kräva någon annan ersättning för själva dröjsmålet i sig, utan enbart för de faktiskt kostnader du kan bevisa att du har fått. Städfirman kräver mer betalt för att det tagit längre tid Städfirman kan inte kräva att du ska betala mer än vad ni hade kommit överens om på grund av att arbetet inte är klart i tid. Du ska fortfarande bara behöva betala det pris ni hade kommit överens om från början. Om städfirmans dröjsmål beror på dig, exempelvis att du inte har lämnat rätt information om vad som ska städas, kan städfirman ha rätt att kräva mer betalt. Därför är det viktigt att du och städfirman från början har en tydlig överenskommelse om vad som ska städas, vad det ska kosta och hur lång tid det ska ta. Ställ krav på din städfirma skriftligt Om du ska klaga och ställa krav på städfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det. Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av städfirmans dröjsmål ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

Comments


bottom of page