top of page
Image by Milk-Tea

ROT & RUT: SKATTEVERKETS INFORMATION

Uppdaterat: 25 jan.

Vi får ofta frågan vad som gäller kring skattereduktionen och vilka regler som gäller. Vi har i denna artikel sammanställa informationen som Skatteverket publicerat samt lägger in länkar till relevanta sidor på Skatteverkets hemsida så att du kan söka upp mer information. Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag eller rutavdrag.

RUTAVDRAGET UTVIDGAS MED NYA TJÄNSTER Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:

 • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.

 • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.

 • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. Rutavdrag ges sedan med 50 procent av den schablonberäknade arbetskostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges. Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

ARBETEN SOM GER RÄTT TILL RUTAVDRAG Här kan du läsa om vilka arbeten som är godkända eller inte godkända för rutavdrag. Hittar du inte tjänsten du söker, är det möjligt att det är ett rotarbete. Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger i de flesta fall inte rätt till avdrag. De flesta ruttjänster ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det går att få rutavdrag utan att äga bostaden.

SÅ HÄR FUNGERAR ROT & RUTAVDRAGET Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag i Räkna ut din skatt. Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura. Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot- och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten. Beloppet – ingen garanti att kunna använda avdraget Beloppet i tjänsten visar hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat preliminärt. Det är inte en bekräftelse på att du kan använda dig av avdraget. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av rot- eller rutavdraget. Få informationen hemskickad Om du inte kan få en e-legitimation och därmed inte kan logga in i tjänsten så kan du ringa till Skatteupplysningen för att få informationen hemskickat 0771-567 567. LÄNKAR Räkna ut din skatt Rot & Rutavdraget storlek Rot & Rut - Mina avdrag

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA BETALA FÖR ROT & RUTARBETEN Det är krav på elektronisk betalning för att du ska ha rätt till rot- och rutavdrag. Ditt avdrag kan som mest uppgå till mellanskillnaden mellan det som företaget debiterar dig för arbetskostnaden och det som du betalar. Avdraget kan dock aldrig vara mer än 30 procent för rotarbete och 50 procent för rutarbete. Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget. Det är särskilt viktigt om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Det är krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rot- och rutavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av Bank-id eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att du inte kan betala för arbetet med exempelvis kontanter, check eller presentkort om du vill ha rot- eller rutavdrag. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. Betalning i förskott Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning från Skatteverket.

 • Exempel på en faktura med rot- och rutavdrag

Betalning vid årsskifte Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Företagaren måste ansöka om sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat. Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade. Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av arbetet lämnar ditt konto.

 1. Om du betalar i december 2021, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2021 och räknas med din inkomstdeklaration 2022.

 2. Om du betalar från och med den 1 januari 2022, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2022 och räknas med din inkomstdeklaration 2023.

 3. Om du betalar i december 2021 men utföraren får pengarna först januari 2022, gäller samma som vid punkt 2. Men om du kan visa att pengarna fördes över från ditt konto till utförarens konto senast den 31 december 2021 kan du begära omprövning och byta år på avdraget.

Om du får flera delfakturor Tänk på följande om du vill ha rot- eller rutavdrag när du beställer ett större rot- eller rutarbete och utföraren skickar flera fakturor för olika delar av arbetet, eller när du betalar via a conto eller på löpande räkning:

 • Företagaren måste på varje enskild faktura ange hur stor del som är arbetskostnad och vad rot- eller rutavdraget blir. Utföraren kan bara begära utbetalning hos Skatteverket för den del av arbetet som är betalat och utfört.

 • Du kan inte få rot- eller rutavdrag om du betalar varje delfaktura i sin helhet, alltså utan angivet rot- eller rutavdrag.

Om du får en faktura men delar upp betalningen Om du har fått en faktura av utföraren på hela beloppet men bara har betalat en del så kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket för den del du har betalat, trots att du ännu inte har betalat hela fakturan. För varje del av en faktura du har betalat anses en lika stor andel gälla arbetskostnad. Om du till exempel har betalat 40 procent av det belopp som du ska betala efter rot- eller rutavdraget så kan du få 40 procent av det avdragna rot- eller rutavdraget. Om du har fått bidrag eller annat ekonomiskt stöd Om du betalar ett arbete med bidrag eller annat ekonomiskt stöd från staten, en kommun eller ett landsting kan du normalt inte få rot- eller rutavdrag. Exempel:

 • Du kan inte få rotavdrag för att installera solceller om du också begär skattereduktion för grön teknik.

 • Du får inte rutavdrag för att anlita en personlig assistent om du har fått assistansersättning.

 • Du får inte rot- eller rutavdrag om du har köpt kommunala eller statliga tjänster till subventionerat pris eller självkostnadspris. (Däremot kan du få rot- eller rutavdrag om du köper arbeten från kommunägda bolag till marknadsmässigt pris.)

Du kan få rot- eller rutavdrag om du har fått ekonomiskt stöd i form av föräldrapenning, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande. Villkoret är att det ekonomiska stöd du fått inte är en direkt kompensation för det utförda rut- eller rotarbetet. Om du har fått försäkringsersättning Om du har fått ersättning från ett försäkringsbolag bör du tänka på följande:

 • Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du har fått försäkringsersättning för. Det gäller även om du bara har fått ersättning för en viss del av arbetskostnaden för att återställa en skada, alltså åldersavdrag.

 • Om du har fått försäkringsersättning som uttryckligen gäller bara material, kan du få rot- eller rutavdrag för arbetskostnaden.

 • Du kan få rotavdrag för tilläggsarbeten du passar på att göra i samband med att du återställer en skada som du har fått försäkringsersättning för, till exempel arbeten som inte rör skadan som faktureras separat. Det gäller även om tilläggsarbetena utförs i samma rum som arbetena för att återställa skadan.

Brister och ej utfört arbete Utföraren har rätt till betalning från Skatteverket oavsett om du som köpare är nöjd med arbetet eller inte, förutsatt att du har betalat för det och att övriga förutsättningar är uppfyllda. Meddela Skatteverket om inget arbete är utfört eller betalat och du ändå får ett meddelande från Skatteverket om att du har fått rot- eller rutavdrag. Det gör du genom att ringa Skatteupplysningen på 0771- 567 567 eller skicka e-post, se nedan. DEN SOM UTFÖR ARBETET FÅR EJ VARA SLÄKT MED DIG Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som en släkting utför åt dig. Du får heller inte rot- eller rutavdrag för arbete som din enskilda firma utför i din bostad, eller som du köper av ett bolag om du eller en släkting till dig utför arbetet. Du får däremot rotavdrag för att exempelvis installera laddbox hemma (om du har elbil) och att installera solceller på taket hemma (och för att koppla batteri till solceller för att lagra solenergi) om du anlitar en elinstallatör. För arbete relaterat till hållbarhet och teknik heter det grön energi-avdrag. Vilka som är släkt till dig framgår av nedanstående bild. Släkten fortsätter även i fler generationer än bilden visar. Skatteverket räknar följande personer som dina släktingar:

 • make, maka eller sambo (se nedan)

 • föräldrar

 • morföräldrar och farföräldrar

 • barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare, samt deras makar

 • syskon och deras makar samt dina syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare.

Sambos räknas som släkt om de varit gifta med varandra eller har fått gemensamma barn. Styvbarn och fosterbarn räknas som barn. Du får inte rotavdrag eller rutavdrag för arbete som din enskilda firma utför Du kan inte anlita din enskilda firma för att utföra arbete i din egen bostad. Det gäller även om du har en anställd som skulle utföra arbetet, eftersom kraven för att få rotavdrag eller rutavdrag är att kunden har betalat den som har utfört arbetet. Som enskild näringsidkare kan du inte fakturera dig själv. Du kan exempelvis göra rotavdrag om du vill anlita elektriker från Qlel. Qlel har bland annat elektriker i Stockholm, elektriker i Örebro, elektriker i Uppsala och elektriker i Västerås. Du får inte rotavdrag eller rutavdrag för arbete som du själv utför i ditt bolag Om du anlitar ditt egna bolag får du inte rotavdrag eller rutavdrag för den del av arbete som utförts av dig själv eller en släkting till dig. Som bolag räknas aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. KÄLLA Skatteverket.se

Comments


bottom of page