top of page
Image by Milk-Tea

TECKEN PÅ ATT DITT FÖRETAG BEHÖVER PROFESSIONELL STÄDSERVICE

Lika viktigt som det är att sköta ditt företag är det att sköta arbetsmiljön. I en dålig arbetsmiljö vantrivs anställda och produktiviteten minskar. Trots det hamnar städning ofta långt ned på företagarnas prioritering. I denna artikel lyfter vi några tecken på att ditt företag kan behöva professionell städservice.

LÅG PRODUKTIVITET Vår miljö kan ha en mer djupgående effekt på vårt känslomässiga och mentala tillstånd än man kan tro. En eftersatt arbetsmiljö kommer att döda dina anställdas moral och till och med gör det svårt för dem att slutföra sitt arbete. Dessutom, om det är dina anställda som måste städa upp på kontoret, så tar det tid från dem som de istället skulle lägga på mer produktiva saker. Låt era anställda lägga sin tid på mer värdefulla saker än städning.

HÖG PERSONAL-OMSÄTTNING En av de vanligaste teckning är om företaget har en hög personalomsättning. Om arbetsplatsen är ostädad och allmänt i oordning så sänder det signalen att företaget ledning inte bryr sig om verksamheten - och det smittar av sig till de anställda. Skicket på kontoret och den generella arbetsmiljön är det första nyanställda kommer att mötas av och direkt ge dem en viss syn på företaget. Man brukar säga att man kan se hur ett företags sköt genom att se hur väl omhändertaget receptionen och de gemensamma toaletterna är. Så blir er arbetsmiljö eftersatt så kommer dina anställda börja leta efter bättre arbetsgivare. Och innan du vet ordet av så har du tappat dina främsta kollegor.

HÖGA SJUKSKRIVNINGAR När du slutar att hålla en korrekt sanitet och slutar att desinficera ytorna på arbetsplatsen som regelbundet nyttjas så kommer det att påverka personalens hälsa negativt. Även under tider där Covid inte är aktuell så krävs det goda kunskaper om hur man håller en arbetsplats så pass ren att personalens hälsa inte påverkas negativt. Med Covid pandemin har detta arbete blivit mycket viktigare. Om företaget kan sänka sjukskrivningarna så har man vunnit mycket på att investera i professionell städservice.

Comments


bottom of page