top of page

SEKRETESSPOLICY & COOKIEPOLICY

På En Renare Vardag AB bryr vi oss om dig och alla våra kunder. Här finner du våran sekretess policy och hur vi hanterar dina personuppgifter.

 
Vårt löfte


Nöjd Kund Garanti En Renare Vardag är personuppgiftsansvarig och förvaltar personuppgifter från användarna av våran webbplats enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarnas kontaktuppgifter används för att En Renare Vardag ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne.

Vi värnar om och respekterar din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid högsta möjliga nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på En Renare Vardag i Stockholm ABsamlar in och använder personuppgifterna du ger oss. Vår policy beskriver även hur vi samlar in dessa uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver också dina rättigheter. Tveka inte över att kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och våra, lika strikta om inte striktare interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?


En Renare Vardag AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

En Renare Vardag AB
Org nr: 556847-2038
Fornvägen 32
175 68 Järfälla
Tel: 08-660 55 55
info@enrenarevardag.se

Hur samlar vi in personuppgifter?


Vi samlar in information som du lämnar till oss på våran webbplats när du t.ex:

Fyller i en av våra formulärer.
Skriver i chatten.
Skickar in en förfrågan om vår städtjänster.
 

Vilka personuppgifter samlar vi in?


En Renare Vardag samlar in personuppgifterna som behövs för att kunna utföra de städtjänster vi erbjuder. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanligaste personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder, ljudupptagningar och IP-nummer

I vilket ändamål behandlas dina personuppgifter?


Dina personuppgifter används för att kunna leverera en städtjänst du har bett oss om hjälp med, för att kunna förse dig med relevanta offerter eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte uttryckligen har gått med på sådan marknadsföring när du fyllt i något av våra formulärer, komma att använda dina personuppgifter för våra egna marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Dina rättigheter till rättelse, radering m.m.


Du har rätt att få gratis besked om vilka personuppgifter om dig som vi lagrar och behandlar och hur vi lagrar och behandlar dessa en gång per kalenderår. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad från våra register (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter som behandlas av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten.

Kontaktuppgifter till dem hittar du här: https://www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar din data endast så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider och så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur En Renare Vardag använder Cookies.


'På En Renare Vardag AB bryr vi oss om dig och alla våra kunder. Här finner du all information om vilka cookies vi använder, och hur vi använder oss av dom.'

 
Alternativet "Spåra inte"


Oavsett om du använder kakor eller inte, så kan vi se anonymiserad data på hur sidorna används.

Du kan helt stänga av den här typen av analys här.

Du kan neka våra kakor med denna knapp
Jag vill inte ha kakor

När du trycker på knappen åvan placeras en ända cookie som ENBART innehåller information om att du inte vill spåras.

Observera att om du tidigare accepterat cookie, så måste du först tömma alla kakor från din webbläsare och sedan navigera till denna sida och trycka och knappen. Vissa functioner kommer då inte att kunna fungera som menat. Till exempel kommer du inte kunna chatta med oss firekt från sidan.

Kakor vi använder


En Renare Vardag AB använder främst förstapartskakor, dvs. cookies/kakor som bara sätts och kontrolleras av oss och inte av någon extern organisation. En del av En Renare Vardag AB webb-sidor kan du dock bara se delar av innehållet om du accepterar kakor från externa organisationer.

En Renare Vardag AB använder 3 typer av förstapartskakor för att samla in analysdata (besöksstatistik).


Antal besök


Begränsad tillgång till information
All kommunikation med analysdata krypteras via https-protokoll. En Renare Vardag AB personal eller behöriga underleverantörer kan bara komma åt våra avidentifierade analysrapporter via autentiseringssystem. Det gäller bara personal som har till uppgift att analysera, utveckla eller underhålla vissa webbplatser.

Besöksloggar


En Renare Vardag AB raderar automatiskt anonyma och oaggregerade uppgifter efter 13 månader.
En Renare Vardag AB sparar anonyma och aggregerade data under en obestämd tid för analysändamål.

 

bottom of page